KOLĘDA 2020-2021

MSZE ŚW.
Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
KOLĘDOWYM:

ULICADATAGODZINA
Krótka i Pocztowa26.12.202010.00
Wyzwolenia
180-207
27.12.202010.00
Wyzwolenia
160-180
29.12.202017.00
Wyzwolenia
120-160
30.12.202017.00
Wyzwolenia 85-11803.01.20217.30
Wyzwolenia 59-8404.01.202117.00
Spokojna i Jasna05.01.202117.00
Owocowa, Rolnicza i Wilcza07.01.202117.00
Kręta, Herbowa i Wodna08.01.202117.00
Pawła Garusa i Kasztanowa10.01.202113.30
Franciszka Klimy14.01.202117.00
Skotnicza         15.01.202117.00
Nierad 1-2517.01.202110.00
Nierad 26-6124.01.20217.30
Nierad 65-96A24.01.202113.30
Nierad 97-12726.01.202117.00
Nierad 129-15528.01.202117.00
Msza św.
Dodatkowa
29.01.202117.00

* * *  HARMONOGRAM  ODŚNIEŻANIA  * * *

GRUPA 1: ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Suszca, ul. Wodna, ul. Rolnicza, ul. Owocowa, ul. Spokojna, ul. Jasna.

GRUPA 2: ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Mizerowa, ul. Herbowa, ul. Kręta, ul. Pocztowa, ul. Krótka

GRUPA 3: ul. Nierad – od Suszca do Państwa Małek, ul. Skotnicza, ul. Wilcza

GRUPA 4: ul. Nierad – od Państwa Wolnik w kierunku Mizerowa, ul. Pawła Garusa, ul. Kasztanowa, ul. Franciszka Klimy

GRUPA 1 – 21.12.2019 – 27.12.2020
GRUPA 2 – 28.12.2020 – 03.01.2021
GRUPA 3 – 04.01.2021 – 10.01.2021
GRUPA 4 – 11.01.2021 – 17.01.2021
GRUPA 1 – 18.01.2021 – 24.01.2021
GRUPA 2 – 25.01.2021 – 31.01.2021

Roraty 2020

Roraty poświęcone będą Eucharystii, która jest CUDEM NAD CUDAMI. Dzieci zachęcam, by odwiedzić stronę Małego Gościa Niedzielnego i tam przeczytać, jak możemy całymi rodzinami włączyć się w przeżywanie tegorocznych Rorat. Nauczymy się jeszcze pobożniej uczestniczyć w Mszy św. Dowiemy się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa. Poznamy też ludzi, dla których Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością.

Roraty 2020 z Małym Gościem (malygosc.pl)

W serwisie znajdziemy:

  • – transmisje codziennej Mszy św. roratniej
  • – codzienny obrazek związany z tematem dnia
  • – pytania i zadania roratnie
  • – piosenka roratnia
  • – link do wieczornych radiowych audycji roratnich

Materiały będą dostępne także bezpośrednio na platformie holyweek.pl. Projekt składa się z czterech modułów i skierowany jest do całych rodzin. Zaplanowano transmisję dwóch Mszy roratnich:
z kościoła św. Rodziny w Piekarach Śląskich o godz. 6.45
oraz z kościoła św. Bartłomieja w Bieruniu o godz. 18.00.
Klikając na poniższy link już możemy uczyć się piosenki roratniej.

„Kiedyś wino i chleb” – roraty 2020 – YouTube

Święto Ministrantów

20 listopada 2020 r. na Mszy św. szkolnej zostali uroczyście włączeni do grona Ministrantów trzej Kandydaci – Adrian, Bartosz i Błażej. Zostały im nałożone kołnierze, symbolizujące pełny udział w naszej Służbie Liturgicznej. Bóg zapłać wszystkim Ministrantom za to, że mimo pandemii – z zachowaniem zalecanych środków ostrożności – dzielnie przychodzą służyć przy ołtarzu.

Dziękuję także Rodzicom za współpracę, mobilizowanie Ministrantów i pamiątkowe zdjęcia. Obyśmy kiedyś mogli znów świętować w większym gronie, bardziej uroczystej oprawie Eucharystii, bardziej optymistycznej atmosferze i… bez maseczek.

Zachęcamy chłopców po I Komunii Świętej, aby także dołączyli do grona Ministrantów.

Kameralny Odpust

Mimo dramatycznej sytuacji epidemicznej, obostrzeń, ograniczeń i… kwarantanny naszego odpustowego Kaznodziei, udało nam się przeżyć Uroczystość Odpustową. Nie wszyscy mogli zgromadzić się w naszej parafialnej świątyni, dlatego poniżej można przeczytać fragment kazania, a klikając na podany link można zapoznać się z całym tekstem encykliki papieża Piusa X o św. Karolu Boromeuszu. Słuchacze byli zaskoczeni, jak aktualne są te treści w naszej obecnej sytuacji… Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia naszej Uroczystości – Służbie Liturgicznej, Pani Organistce, pocztom sztandarowym oraz wszystkim wiernym.

Piękna pogoda, a nawet kolorowe stragany, które mimo wszystko się pojawiły, wprowadziły nieco optymizmu w przygnębiającą atmosferę pandemii. Oby wstawiennictwo św. Karola Boromeusza wspomagało nas w przeżywaniu tego trudnego czasu i umacniało naszą wiarę w Bożą Opatrzność.

Fragment kazania:
Karol Boromeusz staje się wzorem dla dzisiejszych wiernych i pasterzy jako żarliwy bojownik o poprawę świętej karności i karności tej krzewiciel przeciw nowatorom, dążącym nie do przywrócenia wiary i obyczajów do pierwotnego stanu, ale raczej do ich zniekształcenia i zagaszenia. Dlatego podjęte na nowo uczczenie tego świętego ma być dla wszystkich katolików tyleż pociechą i pouczeniem, co i bodźcem pobudzającym ich do tego, by aktywnie przyłączali się do dzieła, w które tak wiele wkładamy serca – do odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie.
Zamęt dokonany przez nieprzyjaciół Kościoła
To cudowne oddziaływanie zapobiegliwego Boga na dzieło odnowy prowadzone przez Kościół, szczególnie jasno ukazuje się w tym właśnie okresie, który ku pocieszeniu dobrych dał światu Karola Boromeusza. W tym czasie panowania pożądliwości, gdy wszelkie niemal poznanie prawdy zostało zamącone i zaćmione, trzeba było bezustannie walczyć z błędami, a wspólnota ludzka staczając się w najgorsze występki, zdawała się gotować sobie straszną zagładę. Zaczęli się wówczas pojawiać pełni pychy i buntowniczy ludzie, „nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego… którzy ziemskie rzeczy miłują… których bogiem jest brzuch” (por. Flp 3, 18-19). Dążąc nie do naprawy obyczajów, ale do zanegowania w umysłach ludzkich prawd Wiary, we wszystko wprowadzali oni zamęt, sobie i innym coraz szerszą wytyczali drogę swawoli, a wreszcie – wysługując się najbardziej zepsutym władcom i ludowi, u których chodzili jak w jarzmie – odrzuciwszy powagę i przewodnictwo Kościoła, usiłowali wytępić jego naukę, ustrój, karność.

Potem – idąc w ślady niegodziwców, do których odnosi się groźba: „Biada wam, którzy nazywacie złe dobrem, a dobre złem” (Iz 5, 20) – swój buntowniczy zamęt i tę klęskę zadaną wierze i obyczajom nazwali odnową, siebie zaś samych – tymi, co przywracają dawne normy. W rzeczywistości jednak byli oni niszczycielami. Osłabiwszy bowiem siły Europy przez konflikty i wojny, stali się oni piastunami przeniewierstw i rozłamów dnia dzisiejszego, w których w jednorodnym jakby ataku skupiona, odnowiona została owa troista walka, której trzy elementy występowały dotychczas z osobna; walka, z której Kościół wychodził zawsze niezwyciężony i bez strat. Te trzy elementy to: krwawe prześladowania właściwe pierwszym wiekom; wewnętrzna zaraza błędów; i wreszcie – występujące pod pozorem obrony świętej wolności – ta epidemia występków oraz wywrócenie karności, jakiego chyba i w wiekach średnich nie znano.
Temu tłumowi zwodzicieli przeciwstawił Bóg odnowicieli prawdziwych, i to zarazem świętych, którzy mieli albo hamować ten pęd ku przepaści a pożar wygaszać, albo naprawiać wyrządzone szkody. Ich wytrwała i wieloraka praca nad przywróceniem karności stała się dla Kościoła tym większą pociechą, im cięższym był on dręczony uciskiem. Potwierdziła też ona prawdę, że „wierny jest Bóg, który… z pokusą zgotuje też wyjście” (1 Kor 10, 13). W takich właśnie okolicznościach wezbrał Kościół radością płynącą z Bożego daru, jakim była szczególna gorliwość oraz świętość życia Karola Boromeusza.

Veni Sancte Spiritus

Przybądź Duchu Święty!
Słowami tej sekwencji rozpoczęła się 10.10.2020 r. Uroczystość Bierzmowania w naszej parafii. Można by powiedzieć, że „do trzech razy sztuka”. Nieszczęsna pandemia uniemożliwiła przyjazd ks. Biskupa w marcu i w czerwcu, a nawet w… październiku. Jednak, aby kolejny raz nie przenosić terminu udzielenia tego ważnego Sakramentu, przybył do naszej wspólnoty Proboszcz katedry – ks. dr Łukasz Gaweł, kanonik gremialny, przewodniczący Kapituły Katedralnej w Katowicach.
Siedemnastu młodych ludzi z wewnętrznym przekonaniem wypowiedziało słowa: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Przez ręce ks. Kanonika spłynęły na nich dary Ducha Świętego, które – mam nadzieję – pozwolą to pragnienie wprowadzić w konkret codzienności. Serdeczne Bóg zapłać ks. Kanonikowi Łukaszowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości. Dziękujemy Rodzicom i pani Katechetce Grażynie za przygotowanie młodzieży do tego ważnego momentu ich życia. W tych skomplikowanych czasach wszyscy jak najczęściej powtarzajmy – jakże aktualne – słowa sekwencji: Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary…

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

Orędzie z Fatimy

Po uroczystej Eucharystii w naszym kościele parafialnym 8 września 2020 r. wyruszyła jednak pielgrzymka do Fatimy. Pielgrzymi dotarli bezpiecznie do tego świętego miejsca. Przy zachowaniu jeszcze większych rygorów sanitarnych niż w Polsce, modliliśmy się 9 września na Mszy św. w Kaplicy Objawień. Tego pięknego, słonecznego dnia odwiedziliśmy jeszcze dwa wspaniałe klasztory w Batalha i Alcobaca oraz Sakralne Centrum Handlowe. Wieczorem pamiętaliśmy o naszej Parafii na modlitwie Różańcowej. W Fatimie mówią o naszej grupie „Pielgrzymka-Cud”, bo tak niewiele zorganizowanych grup obecnie tutaj się pojawia…

Czwartek znów rozpoczęliśmy od Mszy św. w Kaplicy Objawień. Po śniadaniu zwiedziliśmy nowoczesną Bazylikę Trójcy Przenajświętszej i całe otoczenie Cova da Iria. Następnie autobusem dotarliśmy do Tomar i podziwialiśmy zespół klasztorny Convento de Cristo. Przed kolacją skosztowaliśmy lokalnego Porto, a po niej uczestniczyliśmy w Procesji Eucharystycznej. Piątek – dzień pokutny – rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Objawień, w której chętnie uczestniczyli inni nasi Rodacy. Po śniadaniu odprawiliśmy Drogę Krzyżową, nawiedziliśmy domy Pastuszków i miejsca Objawień Anioła. Po tych duchowych przeżyciach pojechaliśmy do Nazare, gdzie po krótkim zwiedzaniu jedni udali się na grilowane rybki, a inni popływali w Oeanie. Tradycyjnie ten ostatni pełny dzień w Fatimie zakończyliśmy Modlitwą Różańcową. Zaszczyt spotkał czterech Panów z naszej Grupy, którzy nieśli Figurę Maryi. Pożegnalną Msza św. o godz. 7.30 w sobotę zakończyliśmy pobyt w Fatimie i wyruszyliśmy na północ. Najpierw podziwialiśmy pierwszą stolicę Portugalii – Gimaraesz, później piękne sanktuaria w Bradze, a na koniec zachód słońca na Finisterre. Niedzielę – mimo pandemii – udało nam się rozpocząć od Mszy św. i to w Kościele Franciszkanów niedaleko katedry, a następnie obejrzeliśmy Santiago de Compostella z małego wycieczkowego pociągu. Po indywidualnym zwiedzaniu i zakupach wróciliśmy do Portugalii i – tym razem z pokładu wycieczkowego statku – przyglądaliśmy się mostom i architekturze Porto. Po tak ambitnym programie wylądowaliśmy w dwóch hotelach. Grupa z Kryr mogła nawet …wykąpać się w basenie 🙂 Oczywiście z przyjemnością skorzystaliśmy! W poniedziałek po śniadaniu zobaczyliśmy wspaniały, wyłożony kafelkami w środku i na zewnątrz, kościół N.S. Bom-Sucesso (MB Pomyślności). Później ruszyliśmy autobusem do Coimbry, by tu odprawić Mszę św. w klasztorze sióstr Karmelitanek, w którym zakończyła swe ziemskie życie siostra Łucja. Następnie zwiedziliśmy to stare, uniwersyteckie miasto i pojechaliśmy podziwiać piękny, otoczony murami zamek w Obidos.

Po skosztowaniu miejscowych smakołyków dojechaliśmy do ostatniego hotelu, a właściwie Seminario da Torre da Aguilha, z którego będziemy wyjeżdżać na następne wycieczki. We wtorek po Mszy św. w Kaplicy naszego Seminarium i śniadaniu, pojechaliśmy podziwiać Sintrę, z jej oryginalną architekturą i przyrodą, a następnie przy wspaniałej pogodzie podziwialiśmy widoki na końcu świata, czyli Cabo da Roca. Dopełnieniem tych wrażeń było kultowe Cascais, gdzie można było popływać w oceanie, spacerować, konsumować i robić zakupy. Ten bardziej relaksowy dzień miał nas przygotować na ostatnie, intensywne zwiedzanie stolicy Portugalii – Lizbony. W środę po śniadaniu udaliśmy się do narodowego Sanktuarium Portugalii – Cristo Rei, gdzie po uroczystej Eucharystii podziwialiśmy panoramę stolicy z 82 metrowej wieży. Później udaliśmy się pod Pomnik Zdobywców, do Klasztoru Hieronimitów, pod wieżę Belem i do kościoła św. Antoniego – tu również modliliśmy się o szczęśliwy powrót do Ojczyzny i o to, byśmy nigdy nie zagubili właściwej drogi naszego życia. Dzień zakończyło zwiedzanie centrum starego miasta oraz kolacja. Jutro wcześnie rano ruszamy na lotnisko i znowu przez Frankfurt do Polski. Żal opuszczać tak piękną i gościnną portugalską ziemię…

W Galerii można już obejrzeć więcej zdjęć.

A tutaj zobaczyć, co obecnie dzieje się na miejscu Objawień:

Dożynki 2020

23 sierpnia 2020 r. w czasie uroczystej Mszy św. o godz. 13.30 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne żniwa, za plony ziemi, które pozwolił nam zebrać i za dobrą pogodę, która tym pracom towarzyszyła. Starostami tych symbolicznych dożynek byli Państwo Dagmara i Wojciech Brudek. Z racji pandemii obchody były bardzo ograniczone, ale tradycyjnie w naszym kościele pojawiła się piękna korona oraz dorodne warzywa, owoce i kwiaty. Pojawili się też parafianie troszczący się mimo wszystko o pielęgnowanie tych pięknych dożynkowych tradycji – Panie i Panowie w regionalnych strojach, poczty sztandarowe Rolników i Strażaków oraz wdzięczni Rolnicy z rodzinami. Serdeczne „Bóg Zapłać” za tę obecność i to świadectwo zaufania Bożej Opatrzności.

Wspomniałem, że ten sezon obfitował w ciągłe straszenie – najpierw suszą, później powodzią, a od marca wciąż zagrażającą nam pandemią. Mimo tych zapowiedzi plony były całkiem dobre, a różne klęski żywiołowe omijały Kryry. Dlatego wyśpiewaliśmy radosne Te Deum i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Nawet gdybyśmy stracili to ziemskie życie, to przecież Dawca chleba doczesnego i wiecznego czeka na swoje dzieci w niebie, a tam już żadna pandemia nie będzie nam zagrażać! Obyśmy tylko żyli tak, by tę wieczność odziedziczyć…

Więcej zdjęć do obejrzenia w Galerii.

Ostatnia I Komunia…

Mimo pandemii i skomplikowanych obostrzeń, które nawet w ostatnim czasie bardziej dotknęły nasz powiat, udało się już wszystkie przygotowane dzieci dopuścić do Stołu Pańskiego. Z konieczności odbywało się to w małych grupkach, parami, a nawet w pojedynkę… Serdeczne „Bóg Zapłać!” wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych – bardziej lub mniej kameralnych – Uroczystości. Dziękuję Pani Katechetce za częściowo zdalne, ale skuteczne przygotowanie dzieci do przyjęcia po raz pierwszy Chrystusa Eucharystycznego, dziękuję Rodzicom za troskę, cierpliwość i wyrozumiałość wobec tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji oraz zadbanie o nasz kościół i obejście przed każdą z tych I Komunii. Dziękuję również za tych kilka „Białych Tygodni”, które również pojawiły się w naszej świątyni.

W homiliach towarzyszących I Komunii starałem się podkreślić szansę, jaką dał nam Pan Bóg w takim właśnie przeżywaniu tego ważnego momentu – zamiast zamieszania, czasem pompatycznych „akademii” i tłumnych uroczystości rodzinnych, mieliśmy okazję przeżyć głębiej TO, co najważniejsze. Oby teraz każda rodzina starała się pielęgnować ten zarodek wiary otrzymany już kiedyś na Chrzcie Świętym, a umocniony pierwszą Spowiedzią i Komunią Św. Oby świadectwo pełnego i czynnego uczestnictwa w liturgii towarzyszyło nam nie tylko od święta, ale we wszystkie Niedziele i Uroczystości.

„Abraham” Proboszcza

W Ewangelii wg św. Jana zapisano: Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?» (J 8,56-57)

1 lipca 2020 r. mimo pandemii rozradowaliśmy się nieco, ponieważ ten symboliczny wiek osiągnął już ks. Proboszcz… Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do tego świętowania – naszym parafianom: szczególnie Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Szafarzom, Organistom, Służbie Liturgicznej, Dzieciom Maryi oraz miłym gościom – zwłaszcza kapłanom na czele z ks. Władysławem Kolorzem, który wygłosił piękne Słowo. Dziękuję za wspólną modlitwę w czasie Eucharystii, życzenia, prezenty i wszelkie przejawy życzliwej pamięci. Dziękuję szczególnie Rodzicom i Siostrze za wszelką pomoc i za ufundowanie nowej rabaty przed probostwem i klombu przed kościołem, które pozostaną w Kryrach już na zawsze i będą przypominać ten uroczysty moment. Mam nadzieję, że ta druga połowa, która ponoć toczy się już o wiele szybciej, bo „z górki”, będzie wypełniona dalszą owocną współpracą. W Galerii można obejrzeć więcej zdjęć z tego wydarzenia.