I Komunia Święta

8 maja 2022 r. 10 dziewczynek i 16 chłopców z naszej wspólnoty parafialnej przyjęło po raz pierwszy Jezusa Chrystusa Eucharystycznego do swoich serc. Serdeczne „Bóg zapłać” Rodzicom, Pani Katechetce i wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzieci na ten ważny moment ich życia oraz do uświetnienia tej uroczystej Eucharystii. Oby teraz jak najczęściej całe Rodziny korzystały z tej Bożej łaski. Oby nasze serca zawsze były gotowe na przyjęcie Pana Jezusa.

WESOŁEGO ALLELUJA!

Niech prawda o tym, że Zmartwychwstały Pan
przez swoją Krew wykupił nas z rąk śmierci,
zrodzi w sercu głębię wiary, miłości, pokoju i nadziei

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy przyczynili się do upiększenia naszej świątyni na Triduum Paschalne i czas Wielkanocy – Rodzinom, które tradycyjnie zbudowały wspaniały Boży Grób; Pani, która przygotowała piękne kompozycje kwiatowe, naszym Florystykom – za gustowne stroiki,

Strażakom – za przygotowanie ogniska oraz niesienie baldachimu i latarni w Procesji Rezurekcyjnej; Pocztom Sztandarowym – Strażaków, Rolników i Górników, całej Służbie Liturgicznej: Szafarzom, Ministrantom, Organistom, Lektorkom, Psałterzystkom, Komentatorce i Fotografom za posługę dla naszej Wspólnoty. Zdjęcia z całego Triduum już można obejrzeć w naszej Galerii.

Dziękuję również za posprzątanie naszej świątyni i obejścia na Święta Rodzinom: Gajda, Musiolik, Kluczniok, Smusz, Czembor i Jarząbek. Za ubogacenie pysznymi słodkościami świątecznych paczek dla naszych chorych i starszych Parafian dziękujemy Piekarni Kristof.

Trwajmy w Radości Zmartwychwstania przez całą Oktawę Wielkanocy. W Nowennie przed Świętem Bożego Miłosierdzia wypraszajmy je gorliwie dla nas i dla całego świata. A w II Niedzielę Wielkanocną poczujmy się zaproszeni do dzielenia się dobrem ze wszystkimi.

W związku z apelem wojewody śląskiego pana Jarosława Wieczorka do wszystkich organizatorów imprez
w województwie o powstrzymanie się od ich organizacji
w dniu 24 kwietnia, na znak żałoby w związku z tragicznym
wypadkiem w kopalni węgla kamiennego „Pniówek”,
informujemy o przesunięciu terminu DNIA DOBRA
na 08 maja 2022 r.

W ramach imprezy plenerowej w godz. od 12.00 do 18.00 na placu pod katowickim Spodkiem wystąpią na scenie znani artyści muzyki chrześcijańskiej: Magda Anioł, Gabi Gąsior & Holy Noiz, Krzysztof Antkowiak, Adama Krylik, Mietek Szcześniak oraz zespół Albo i Nie.  O godz. 15.00 będzie odśpiewana koronka do Miłosierdzia Bożego. Przed sceną będzie utworzone miasteczko Dobra, gdzie można zapoznać się z działaniami naszej diecezjalnej Caritas, zapewniamy atrakcje dla dzieci i zaplecze gastronomiczne. Dzień Dobra służy promocji wolontariatu i wspólnemu świętowaniu Niedzieli Miłosierdzia. Szczegółowy plan wydarzenia można znaleźć na naszej stronie www.katowice.caritas.pl.

Hosanna memu Bogu

W Niedzielę Palmową – po latach przerwy wymuszonej pandemią – mogliśmy wreszcie uroczyście przeżyć w naszej parafii pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Tak jak w ewangelicznym opisie, wierni, po poświęceniu pięknych palm, z gromkim śpiewem Hosanna memu BoguChrystus Królem przeszli w procesji wokół naszego kościoła i Maryjnej groty. Później w Liturgii Słowa z uwagą wysłuchaliśmy opisu Męki Pańskiej, który wprowadził nas w przeżywanie kolejnego Wielkiego Tygodnia w naszym życiu. W Eucharystii gorliwie modliliśmy się także o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, by wszyscy wierzący mogli bez przeszkód oczekiwać tej radości Zmartwychwstania.

Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w to radosne rozpoczęcie ostatnich dni Wielkiego Postu. Oby tym zewnętrznym przejawom wiosennej radości, towarzyszyło także nasze duchowe odrodzenie. Obyśmy nie tylko cieszyli się ze wspaniałych palm i przynieśli w Wielką Sobotę do poświęcenia wielkanocne pokarmy, ale przede wszystkim zadbali o przygotowanie miejsca w naszych sercach dla Zmartwychwstałego Pana. Więcej zdjęć, za które dziękujemy panu Adamowi, możemy zobaczyć w Galerii.

EDK w Kryrach

W piątek, 8 kwietnia br. wielu naszych Parafian wzięło udział w namiastce Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, której trasa rozpoczęła się pod krzyżem na naszym Parafialnym Cmentarzu, a zakończyła przy krzyżu misyjnym pod kościołem. Wierni przeszli do świątyni nie wygodnym asfaltem, czy chodnikami, ale po miedzach między malowniczymi polami naszej wioski. Droga może nie była zbyt uciążliwa, nie przeszkadzał nam także hałas ruchu ulicznego, ale ekstremalny wiatr towarzyszył rozważaniom. Na szczęście zapowiadany deszcz zaczął padać dopiero wtedy, gdy już weszliśmy do naszego przytulnego kościoła.

Tym bardziej dziękuję tym, którzy zdobyli się na ten wysiłek i czynnie zaangażowali się w przeżycie tego niezwykłego nabożeństwa. „Bóg zapłać” zwłaszcza rodzinom dzieci pierwszokomunijnych – ojcom za niesienie krzyża, dzieciom za niesienie świec, mamom, babciom i dziadkom za gorliwą modlitwę.

Dziękuję kandydatom do bierzmowania – za prowadzenie rozważań i niesienie nagłośnienia, Służbie Liturgicznej i wszystkim uczestnikom – za modlitewne skupienie i włączenie się we wspólny śpiew. Dziękuję także za piękne zdjęcia, które możemy zobaczyć w Galerii. Oby ta Droga Krzyżowa zapadła głęboko w naszą pamięć i uświadomiła nam, że każdego dnia możemy kroczyć razem z Chrystusem po naszych życiowych ścieżkach.

Łaską jesteśmy zbawieni…

Od 2 kwietnia 2022 r. przeżyliśmy w naszej parafii święty czas rekolekcji, które głosił dla nas ks dr Krzysztof Borowiec. Od soboty wieczora, przez niedzielne popołudnie z młodzieżą, każdego kolejnego dnia – rano i wieczorem, dzieci, kobiety i mężczyźni – wszyscy mieliśmy możliwość słuchania Słowa Bożego w darze nauk rekolekcyjnych, które pozwoliły nam dogłębnie zrozumieć, że Bóg daje nam przeróżne dary.  Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Bożą. Rekolekcjonista pomagał nam zrozumieć, że naszymi siłami nie możemy tego daru osiągnąć, ani wysłużyć naszymi dobrymi uczynkami. Bóg udziela go ludziom ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Ksiądz Krzysztof wyjaśniał, że łaska Boża jest dwojaka: uczynkowa i uświęcająca.

          Łaska uczynkowa, jak wspominał Rekolekcjonista jest to pomoc, której Bóg udziela nam do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania codziennych pokus. Łaska uświęcająca jest to z kolei dar Boży, który naszą duszę oczyszcza z grzechów ciężkich, czyni ją piękną i świętą. Otrzymujemy ją przez sakrament chrztu oraz sakrament pokuty i pojednania. Ksiądz Krzysztof podkreślał, że ważna jest współpraca z tą łaską, że powinniśmy starać się zachować ten skarb przez całe życie, ponieważ im więcej, staramy się być milszymi Bogu, tym bardziej Bóg czyni naszą duszę czystszą i piękniejszą.

          Dzieciom, które zgromadziły się również o poranku w kościele, Ksiądz przypomniał między innymi o tak ważnym pacierzu…  Zrobienie znaku krzyża zaraz po otwarciu oczu, w następnej czynności odmówienie Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Aniele Boży i 10 przykazań Bożych. Podkreślał, że to tylko 4 minuty poranka… a potrafi zmienić cały dzień… nie tylko dziecka.

          Ksiądz Rekolekcjonista słowem i przykładem pokazał nam również piękno liturgii ubogaconej śpiewem i służbą przy ołtarzu. Zachęcał do tego, by służyć Bogu w ten właśnie sposób.

          Dziękujemy Księże za posługę. Dziękujemy, Jezu, za ten czas łaski. Prosimy daj żyć w łasce, obdarz laska uświęcająca, abyśmy bez grzechu mogli spotkać się z Tobą w niebie z Maryja. Matko Boża pomóż w łasce trwać i z nią współpracować.

Boże Narodzenie

A Słowo stało się Ciałem
i zamieszkało wśród nas!

W trwającej nadal pandemii, w ciągłym niepokoju
o zdrowie i niepewności jutra, niech Boże Dziecię
napełnia nasze rodziny pokojem i radością
i obdarza wszystkich wiarą, miłością i nadzieją.

Wszystkim Parafianom życzę
zdrowych i spokojnych
Świąt Narodzenia Pańskiego!

Niech spotkanie z Nowonarodzonym Mesjaszem
przynosi doświadczenie bliskości Boga,
w której to, co kruche, niewinne i bezbronne
stanie się źródłem prawdziwej mocy.

A na Nowy 2022 Rok – błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej pomyślności!

Proboszcz – ks. Krzysztof Kmak

* * *  HARMONOGRAM  ODŚNIEŻANIA  * * *

GRUPA 1ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Suszca, ul. Wodna, ul. Rolnicza, ul. Owocowa, ul. Spokojna, ul. Jasna.
GRUPA 2ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Mizerowa, ul. Herbowa, ul. Kręta, ul. Pocztowa, ul. Krótka
GRUPA 3ul. Nierad – od Suszca do ul. P. Garusa, ul. Skotnicza, ul. Wilcza
GRUPA 4ul. Nierad – od ul. P. Garusa w kierunku Mizerowa, ul. Pawła Garusa, ul. Kasztanowa, ul. Franciszka Klimy
GRUPA 1 – 27.12.2021 – 02.01.2022GRUPA 1 – 24.01.2022 – 30.01.2022
GRUPA 2 – 03.01.2022 – 09.01.2022GRUPA 2 – 31.01.2022 – 06.02.2022
GRUPA 3 – 10.01.2022 – 16.01.2022GRUPA 3 – 07.02.2022 – 13.02.2022
GRUPA 4 – 17.01.2022 – 23.01.2022GRUPA 4 – 14.02.2022 – 20.02.2022

Pada śnieg…

W odróżnieniu od zaskoczonych zimą drogowców, proboszcz już pod koniec listopada w gazetce zamieścił harmonogram odśnieżania… Bóg zapłać tym, którzy pomogli w tym pierwszym ataku zimy i odśnieżyli naszą świątynię. Na wszelki wypadek poniżej możemy sprawdzić, kiedy nasza kolej.

GRUPA 1: 28.11.2021 – 05.12.2021
GRUPA 2: 06.12.2021 – 12.12.2021
GRUPA 3: 13.12.2021 – 19.12.2021
GRUPA 4: 20.12.2021 – 26.12.2021
GRUPA 1ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Suszca, ul. Wodna, ul. Rolnicza, ul. Owocowa, ul. Spokojna, ul. Jasna.
GRUPA 2ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Mizerowa, ul. Herbowa, ul. Kręta, ul. Pocztowa, ul. Krótka
GRUPA 3ul. Nierad – od Suszca do ul. P. Garusa, ul. Skotnicza, ul. Wilcza
GRUPA 4ul. Nierad – od ul. P. Garusa w kierunku Mizerowa, ul. Pawła Garusa, ul. Kasztanowa, ul. Franciszka Klimy

Arcybiskup Koadiutor

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

Drodzy Diecezjanie,

w nawiązaniu do komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 4 grudnia br. pragnę poinformować, iż zakończył się proces wyłaniania wyznaczonego na moją prośbę arcybiskupa koadiutora. Zgodnie z obowiązującym kodeksem prawa kanonicznego Stolica Apostolska może przydzielić biskupowi diecezjalnemu biskupa koadiutora, który ma również prawo następstwa (kan. 403 § 3). Do jego obowiązków należy między innymi wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją (kan. 405 § 2). Z woli Ojca Świętego urząd ten powierzony został dotychczasowemu biskupowi pomocniczemu diecezji ełckiej Adrianowi Galbasowi.

Jak wspomniałem w mojej „Prośbie o modlitwę” skierowanej do wiernych archidiecezji katowickiej w tegoroczną uroczystość Świętego Jacka, na proces wyłaniania biskupa Kościoła patrzymy zawsze z wiarą. W duchu słów św. Jana Pawła II z „Tryptyku Rzymskiego” prosiliśmy Ducha Świętego, aby „wskazał” dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła na Górnym Śląsku w trudnym czasie nieuchronnych zmian gospodarczo-społecznych. Dziękujemy Ojcu Świętemu za wyznaczenie do tej funkcji pasterza pochodzącego z Bytomia, który niespełna dwa lata temu, 11 stycznia 2020 r., w katedrze św. Wojciecha w Ełku przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Pax Christi” (Pokój Chrystusa). W ramach Konferencji Episkopatu Polski został w roku 2020 przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a w 2021 członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Serdecznie proszę zatem wszystkich wiernych, duchownych i świeckich – w dniu św. Barbary, naszej patronki – o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, któremu Ojciec Święty Franciszek powierzył posługiwanie Kościołowi na Ziemi Górnośląskiej.

Za dar modlitwy w tej intencji i codzienne budowanie w parafiach Kościoła – Wspólnoty składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Katowice, 4 grudnia 2021 r.,
we wspomnienie Św. Barbary, patronki archidiecezji katowickiej

Życzenia dla Górników

Drodzy Bracia Górnicy wraz z Rodzinami!

Z okazji patronalnej uroczystościświętej Barbary wszystkim Górnikom i Pracownikom zatrudnionym górnictwie i w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz górnictwa składam szczere życzenia pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej, niebezpiecznej, ale jakże koniecznej pracy.

Również w tym roku świętej Barbarze polecamy w modlitwie wszystkich związanych z przemysłem wydobywczym, zwłaszcza pracujących pod ziemią! W trudnym dla branży górniczej okresie niepewności i zmian przekazuję Wam zapewnienie o wsparciu i duchowej bliskości! Nie tracimy nadziei i wiary w to, że konieczne zmiany zostaną przeprowadzone w duchu społecznej solidarności! Dlatego w aktualnej sytuacji nie może zabraknąć kół ratunkowych: solidarnej tarczy, sprawiedliwości i miłości społecznej.

Słowa, które wypowiedziałem podczas zeszłorocznej Mszy św. barbórkowej są wciąż aktualne i godne powtórzenia. Jestem głęboko przekonany, że redukcja zatrudnienia, związana z zamykaniem kopalń „powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i być wsparta programem osłon socjalnych, wypracowanych w dialogu z partnerami społecznymi, których zadaniem jest nie tylko obrona praw pracowniczych, lecz i partycypacja w procesach restrukturyzacji i modernizacji Górnego Śląska, zagłębia cennych wartości, które wraz z likwidacją górniczej branży nie powinny zaniknąć”.

Bracia Górnicy!

W imieniu wspólnoty lokalnego Kościoła życzę Wam wraz z Waszymi Duszpasterzami, abyście we wszelakich trudnościach znajdowali zawsze schronienie w Bogu, do którego razem z psalmistą wołamy: „Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą” (Ps 71,3); aby Wasz górniczy trud i wysiłek znajdowały uznanie i należny szacunek w oczach rządzących i całego społeczeństwa; abyście chronili wartości tak bardzo zakorzenione na naszej górnośląskiej ziemi – wiarę, rodzinę, niedzielę i miejsce pracy.

A wobec powracającego zagrożenia epidemicznego apeluję do Was o przestrzeganie norm sanitarnych, co będzie wyrazem troski o życie i zdrowie swoje, bliskich i kolegów z pracy.

Tradycyjnie wyrazy pozdrowień i wdzięczności składam na ręce Waszych żon i dzieci, wspierających Was w codziennej pracy. Pozdrawiam serdecznie zasłużonych emerytów górniczych. Pamiętam o inwalidach pracy górniczej, którzy wykonując swoje obowiązki, stali się ofiarami katastrof czy wypadków. Bożemu miłosierdziu powierzam tych, którzy ponieśli śmierć przy wykonywaniu pracy i Dziewięciu męczenników „Solidarności”, górników kopalni „Wujek”, którzy oddali swoje życie 40 lat temu.

Drodzy Górnicy i wszyscy związani z polskim przemysłem górniczym!

Niech dobry Bóg za pośrednictwem świętej Barbary udziela Wam wszystkim pomocy i bezpieczeństwa. Niech pomnaża osobiste i rodzinne szczęście oraz nadzieję na trwały pokój w naszym społeczeństwie, Ojczyźnie i w całej ludzkiej rodzinie. Niech nieustannie prowadzi Was drogami sprawiedliwości i miłości społecznej.

Raz jeszcze zapewniam Was o modlitwie i duchowym towarzyszeniu i bliskości. Wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 4 grudnia 2021 roku