Pada śnieg…

W odróżnieniu od zaskoczonych zimą drogowców, proboszcz już pod koniec listopada w gazetce zamieścił harmonogram odśnieżania… Bóg zapłać tym, którzy pomogli w tym pierwszym ataku zimy i odśnieżyli naszą świątynię. Na wszelki wypadek poniżej możemy sprawdzić, kiedy nasza kolej.

GRUPA 1: 28.11.2021 – 05.12.2021
GRUPA 2: 06.12.2021 – 12.12.2021
GRUPA 3: 13.12.2021 – 19.12.2021
GRUPA 4: 20.12.2021 – 26.12.2021
GRUPA 1ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Suszca, ul. Wodna, ul. Rolnicza, ul. Owocowa, ul. Spokojna, ul. Jasna.
GRUPA 2ul. Wyzwolenia – od kościoła w kierunku Mizerowa, ul. Herbowa, ul. Kręta, ul. Pocztowa, ul. Krótka
GRUPA 3ul. Nierad – od Suszca do ul. P. Garusa, ul. Skotnicza, ul. Wilcza
GRUPA 4ul. Nierad – od ul. P. Garusa w kierunku Mizerowa, ul. Pawła Garusa, ul. Kasztanowa, ul. Franciszka Klimy

Arcybiskup Koadiutor

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

Drodzy Diecezjanie,

w nawiązaniu do komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 4 grudnia br. pragnę poinformować, iż zakończył się proces wyłaniania wyznaczonego na moją prośbę arcybiskupa koadiutora. Zgodnie z obowiązującym kodeksem prawa kanonicznego Stolica Apostolska może przydzielić biskupowi diecezjalnemu biskupa koadiutora, który ma również prawo następstwa (kan. 403 § 3). Do jego obowiązków należy między innymi wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją (kan. 405 § 2). Z woli Ojca Świętego urząd ten powierzony został dotychczasowemu biskupowi pomocniczemu diecezji ełckiej Adrianowi Galbasowi.

Jak wspomniałem w mojej „Prośbie o modlitwę” skierowanej do wiernych archidiecezji katowickiej w tegoroczną uroczystość Świętego Jacka, na proces wyłaniania biskupa Kościoła patrzymy zawsze z wiarą. W duchu słów św. Jana Pawła II z „Tryptyku Rzymskiego” prosiliśmy Ducha Świętego, aby „wskazał” dobrego pasterza, który w przyszłości przejmie stery Kościoła na Górnym Śląsku w trudnym czasie nieuchronnych zmian gospodarczo-społecznych. Dziękujemy Ojcu Świętemu za wyznaczenie do tej funkcji pasterza pochodzącego z Bytomia, który niespełna dwa lata temu, 11 stycznia 2020 r., w katedrze św. Wojciecha w Ełku przyjął sakrę biskupią i jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Pax Christi” (Pokój Chrystusa). W ramach Konferencji Episkopatu Polski został w roku 2020 przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa Świeckich, a w 2021 członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Serdecznie proszę zatem wszystkich wiernych, duchownych i świeckich – w dniu św. Barbary, naszej patronki – o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, któremu Ojciec Święty Franciszek powierzył posługiwanie Kościołowi na Ziemi Górnośląskiej.

Za dar modlitwy w tej intencji i codzienne budowanie w parafiach Kościoła – Wspólnoty składam szczere Bóg zapłać i błogosławię.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Katowice, 4 grudnia 2021 r.,
we wspomnienie Św. Barbary, patronki archidiecezji katowickiej

Życzenia dla Górników

Drodzy Bracia Górnicy wraz z Rodzinami!

Z okazji patronalnej uroczystościświętej Barbary wszystkim Górnikom i Pracownikom zatrudnionym górnictwie i w przedsiębiorstwach pracujących na rzecz górnictwa składam szczere życzenia pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej, niebezpiecznej, ale jakże koniecznej pracy.

Również w tym roku świętej Barbarze polecamy w modlitwie wszystkich związanych z przemysłem wydobywczym, zwłaszcza pracujących pod ziemią! W trudnym dla branży górniczej okresie niepewności i zmian przekazuję Wam zapewnienie o wsparciu i duchowej bliskości! Nie tracimy nadziei i wiary w to, że konieczne zmiany zostaną przeprowadzone w duchu społecznej solidarności! Dlatego w aktualnej sytuacji nie może zabraknąć kół ratunkowych: solidarnej tarczy, sprawiedliwości i miłości społecznej.

Słowa, które wypowiedziałem podczas zeszłorocznej Mszy św. barbórkowej są wciąż aktualne i godne powtórzenia. Jestem głęboko przekonany, że redukcja zatrudnienia, związana z zamykaniem kopalń „powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i być wsparta programem osłon socjalnych, wypracowanych w dialogu z partnerami społecznymi, których zadaniem jest nie tylko obrona praw pracowniczych, lecz i partycypacja w procesach restrukturyzacji i modernizacji Górnego Śląska, zagłębia cennych wartości, które wraz z likwidacją górniczej branży nie powinny zaniknąć”.

Bracia Górnicy!

W imieniu wspólnoty lokalnego Kościoła życzę Wam wraz z Waszymi Duszpasterzami, abyście we wszelakich trudnościach znajdowali zawsze schronienie w Bogu, do którego razem z psalmistą wołamy: „Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą” (Ps 71,3); aby Wasz górniczy trud i wysiłek znajdowały uznanie i należny szacunek w oczach rządzących i całego społeczeństwa; abyście chronili wartości tak bardzo zakorzenione na naszej górnośląskiej ziemi – wiarę, rodzinę, niedzielę i miejsce pracy.

A wobec powracającego zagrożenia epidemicznego apeluję do Was o przestrzeganie norm sanitarnych, co będzie wyrazem troski o życie i zdrowie swoje, bliskich i kolegów z pracy.

Tradycyjnie wyrazy pozdrowień i wdzięczności składam na ręce Waszych żon i dzieci, wspierających Was w codziennej pracy. Pozdrawiam serdecznie zasłużonych emerytów górniczych. Pamiętam o inwalidach pracy górniczej, którzy wykonując swoje obowiązki, stali się ofiarami katastrof czy wypadków. Bożemu miłosierdziu powierzam tych, którzy ponieśli śmierć przy wykonywaniu pracy i Dziewięciu męczenników „Solidarności”, górników kopalni „Wujek”, którzy oddali swoje życie 40 lat temu.

Drodzy Górnicy i wszyscy związani z polskim przemysłem górniczym!

Niech dobry Bóg za pośrednictwem świętej Barbary udziela Wam wszystkim pomocy i bezpieczeństwa. Niech pomnaża osobiste i rodzinne szczęście oraz nadzieję na trwały pokój w naszym społeczeństwie, Ojczyźnie i w całej ludzkiej rodzinie. Niech nieustannie prowadzi Was drogami sprawiedliwości i miłości społecznej.

Raz jeszcze zapewniam Was o modlitwie i duchowym towarzyszeniu i bliskości. Wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

Szczęść Boże!
† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 4 grudnia 2021 roku

Roraty 2021

Zapraszamy do kościoła codziennie o godz. 17.00
na Msze św. Roratnie.

Wraz z Archaniołem Gabrielem będziemy podróżować śladami Pana Jezusa po Ziemi Świętej – od Nazaretu do Betlejem. Jak zwykle będzie wiele ważnych informacji, sporo ciekawostek, a nawet współczesne zdjęcia z Izraela, wykonane na naszej parafialnej pielgrzymce… Więcej szczegółów znajdziemy na stronie Małego Gościa:

Roraty. Adwent 2021 (malygosc.pl)

Już możemy posłuchać roratniej piosenki:

Podróż do Betlejem – YouTube

A tutaj nawet sami próbować ją zaśpiewać 🙂

„Podróż do Betlejem” – roraty 2021 – YouTube

Kto nie może przyjść do kościoła
i nie może śledzić Rorat na stronie Małego Gościa,
może posłuchać ich na falach Radia eM 107,6 FM.
Od poniedziałku do piątku o godz. 18.45.

Święty Tarsycjuszu módl się za nami!

19 listopada tradycyjnie wokół ołtarza zgromadziła się większa grupa naszych Ministrantów. Mimo ponurej, jesiennej aury i niewesołej sytuacji epidemicznej, chcieli symbolicznie uczcić św. Tarsycjusza, Męczennika – ich Patrona.

Wytrwała służba trzech Kandydatów – Miłosza, Krzysztofa i Jakuba została uwieńczona uroczystym nałożeniem Kołnierzy, które symbolizują pełne uczestnictwo w Służbie Liturgicznej. Ich starszy kolega Adrian, który rozpoczął już edukację w szkole średniej przywdział białą albę.

Ufamy, że będzie ich to mobilizować do dalszej gorliwej służby oraz angażowania się także w posługę lektorów i psałterzystów. W imieniu całej wspólnoty parafialnej dziękujemy Ministrantom i ich Rodzicom za owocną współpracę i pamiątkowe zdjęcia z naszej Uroczystości.

Zachęcamy młodszych kolegów – zwłaszcza tych, po I Komunii Świętej, by dołączyli do grona Służby Liturgicznej. Oby w każdej rodzinie naszej parafii był jakiś Ministrant. Wtedy nie będzie problemów ze służbą na każdej Eucharystii – zwłaszcza na Ślubach, Jubileuszach, Urodzinach, Pogrzebach i innych rodzinnych Uroczystościach.

Cieszy fakt, że jeden z nowo ustanowionych Ministrantów uczestniczył w Uroczystości beatyfikacyjnej ks. Jana Machy – godnie reprezentując naszą Parafię.

Więcej zdjęć – wykonanych i szybko dostarczonych przez Pana Adama Kotasa – można obejrzeć w naszej Galerii. Dziękujemy! 🙂

Odpust Parafialny

7 listopada, w chłodną, ale słoneczną niedzielę, przeżywaliśmy kolejny Odpust ku czci św. Karola Boromeusza. Tym razem odpustowy kaznodzieja – ks. Tadeusz Skrzypczyk – nawiązując do czasów naszego Patrona, dał świadectwo o tym, jak cudownie został uzdrowiony na covidowym oddziale. Przejmująca cisza zapadła w kościele, gdy opowiadał o tym, że jego płuca praktycznie dwa dni nie pracowały… Jednak dzięki wierze i mocy Jezusa nastąpiła całkowita remisja, a usłyszany głos „w tym tygodniu pójdziesz do domu” stał się zaskakującym lekarzy faktem. Uzdrowiony Kapłan służył jeszcze gorliwie innym chorym, do których wówczas nie dopuszczano nawet kapelanów. Wyraził także przekonanie, że gdyby dziś cały Kościół z taką wiarą, jak za czasów św. Karola upadł na kolana i prosił o ustanie pandemii – moglibyśmy tego wszyscy doświadczyć. Ks. Tadeusz nawiązał także do drugiego Wielkiego Karola – św. Jana Pawła II – wskazał na pewne analogie ich życia, a przede wszystkim na ich wielkie zaufanie Bożej Opatrzności. Cieszyliśmy się, że relikwie obu tych świętych towarzyszyły celebracjom – wyeksponowane na naszym ołtarzu.

Serdeczne „Bóg zapłać” za te słowa pełne pokrzepienia i nadziei. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia naszej odpustowej Uroczystości i czynnie włączyli się w gorliwą modlitwę, piękny śpiew i nieco dłuższą procesję. To pierwszy odpust, w którym mogliśmy objąć tą procesją naszą piękną grotę i nie musieliśmy się przeciskać przez wąskie bramy… Dziękujemy również Siostrom Boromeuszkom z Mikołowa, które pojawiły się na Odpustowej Sumie i swą obecnością oraz pięknym śpiewem także dały świadectwo, że ideały św. Karola wprowadzają na co dzień w życie.

Więcej zdjęć, wykonanych i szybko dostarczonych
przez pana Czesława Strządałę,
już można obejrzeć w Galerii – dziękujemy!

Modlitwa na Cmentarzu

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych – mimo trwającej pandemii – mogliśmy spotkać się na cmentarzu i tam pomodlić się za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza za tych, których pożegnaliśmy w mijającym roku.

Modliliśmy się przy grobach Kapłanów, pamiętaliśmy o krewnych, przyjaciołach oraz tych, którzy zginęli walcząc o wolność naszej Ojczyzny.

W atmosferze zadumy i pięknej, złotej polskiej jesieni prosiliśmy o to, by realizując nasze życiowe powołanie i krocząc drogą Chrystusowych błogosławieństw, kiedyś spotkać się nimi w Domu Kochającego nas Ojca.

Bóg zapłać Służbie Liturgicznej i wszystkim, którzy tak licznie zgromadzili się na parafialnym cmentarzu i czynnie włączyli się w liturgię Nabożeństwa za zmarłych.

Obyśmy wykorzystali szansę zyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za bliskich zmarłych, którą mamy przez cały miesiąc listopad.

Duchu Święty, przyjdź!

24 września 2021 r. nasza świątynia po raz kolejny stała się bardziej podobna do Wieczernika, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów.
Z małym opóźnieniem, spowodowanym trwającą ciągle pandemią, młodzież naszej parafii, która rozpoczęła już edukację w szkołach średnich, przyjęła Bierzmowanie – Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Do naszej wspólnoty przybył Ks. Bp Grzegorz Olszowski, który przewodniczył tej Uroczystości.

Dwudziestu młodych ludzi z wiarą i odwagą wypowiedziało te słowa: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Ufamy, że dary Ducha Świętego, które spłynęły na nich przez ręce ks. Biskupa pozwolą to pragnienie wprowadzić w codzienne życie i włączać się czynnie w życie naszej Parafii.

Serdeczne Bóg zapłać ks. Biskupowi Grzegorzowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości. Dziękujemy Rodzicom i pani Katechetce Grażynie za przygotowanie młodzieży do tego ważnego momentu ich życia. Wszyscy jak najczęściej prośmy Ducha Świętego o światło, które pomoże nam dawać radosne świadectwo wiary.

Więcej zdjęć można już obejrzeć w naszej Galerii.
Dziękujemy Panu Adamowi Kotas
za ich wykonanie i szybkie dostarczenie 🙂

Sołecko-Gminne Dożynki

29 sierpnia 2021 r. naszej Parafii przypadł zaszczyt zorganizowania Sołecko-Gminnych Dożynek w Kryrach. Starostami tego wydarzenia zostali Państwo Małgorzata i Tadeusz Paździor.

Uroczystą Mszę św. Dziękczynną celebrował Dziekan dekanatu Suszec – ks. Mieczysław Kroemer. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samorządowych – Pan Wójt Marian Pawlas, Sołtysi i Radni. Pojawiły się także Poczty Sztandarowe oraz Panie, młodzież i dzieci w strojach regionalnych. Piękny śpiew wdzięczności – zwłaszcza radosne Te Deum za zebrane plony – ubogaciła Orkiestra Dęta. Po Eucharystii wszyscy mogli poczęstować się dożynkowym kołoczem.

Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim Gościom, a także naszym Parafianom za obecność i wspólną modlitwę.

Dziękuję Starostom oraz wszystkim ich współpracownikom za przygotowanie całej Uroczystości – za uporządkowanie obejścia i wykoszenie trawy, a naszym Paniom Florystkom za piękne przystrojenie kościoła na Uroczystości Dożynkowe.

Więcej zdjęć można już obejrzeć w naszej Galerii.
Dziękujemy Panu Czesławowi Strządała
za ich wykonanie i szybkie dostarczenie 🙂

Plurimos Annos!

Plurimos Annos zaśpiewaliśmy naszej zacnej, najstarszej Parafiance – Pani Marii Kukla,
która 16 lipca 2021 r.
obchodziła 100 Rocznicę Urodzin!

Najpierw w Jej intencji celebrowaliśmy uroczystą Eucharystię w parafialnej Świątyni, wzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel
i śpiewając szczególnie radosne
Te Deum laudamus.

Następnie w rodzinnym gronie kontynuowaliśmy wspólne świętowanie.

Bóg Zapłać naszym Samorządowcom z Panem Wójtem na czele, którzy zaszczycili nas swą obecnością oraz wszystkim, którzy modlili się za Panią Marię.

Dziękujemy Rodzinie za troskliwą opiekę nad Jubilatką i zorganizowanie całej Uroczystości. Na dalsze lata życia zaśpiewaliśmy wiekowej Solenizantce:
Życzymy, życzymy – i zdrowia,
i szczęścia, i błogosławieństwa
przez Serce Maryi…