Kameralny Odpust

Mimo dramatycznej sytuacji epidemicznej, obostrzeń, ograniczeń i… kwarantanny naszego odpustowego Kaznodziei, udało nam się przeżyć Uroczystość Odpustową. Nie wszyscy mogli zgromadzić się w naszej parafialnej świątyni, dlatego poniżej można przeczytać fragment kazania, a klikając na podany link można zapoznać się z całym tekstem encykliki papieża Piusa X o św. Karolu Boromeuszu. Słuchacze byli zaskoczeni, jak aktualne są te treści w naszej obecnej sytuacji… Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia naszej Uroczystości – Służbie Liturgicznej, Pani Organistce, pocztom sztandarowym oraz wszystkim wiernym.

Piękna pogoda, a nawet kolorowe stragany, które mimo wszystko się pojawiły, wprowadziły nieco optymizmu w przygnębiającą atmosferę pandemii. Oby wstawiennictwo św. Karola Boromeusza wspomagało nas w przeżywaniu tego trudnego czasu i umacniało naszą wiarę w Bożą Opatrzność.

Fragment kazania:
Karol Boromeusz staje się wzorem dla dzisiejszych wiernych i pasterzy jako żarliwy bojownik o poprawę świętej karności i karności tej krzewiciel przeciw nowatorom, dążącym nie do przywrócenia wiary i obyczajów do pierwotnego stanu, ale raczej do ich zniekształcenia i zagaszenia. Dlatego podjęte na nowo uczczenie tego świętego ma być dla wszystkich katolików tyleż pociechą i pouczeniem, co i bodźcem pobudzającym ich do tego, by aktywnie przyłączali się do dzieła, w które tak wiele wkładamy serca – do odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie.
Zamęt dokonany przez nieprzyjaciół Kościoła
To cudowne oddziaływanie zapobiegliwego Boga na dzieło odnowy prowadzone przez Kościół, szczególnie jasno ukazuje się w tym właśnie okresie, który ku pocieszeniu dobrych dał światu Karola Boromeusza. W tym czasie panowania pożądliwości, gdy wszelkie niemal poznanie prawdy zostało zamącone i zaćmione, trzeba było bezustannie walczyć z błędami, a wspólnota ludzka staczając się w najgorsze występki, zdawała się gotować sobie straszną zagładę. Zaczęli się wówczas pojawiać pełni pychy i buntowniczy ludzie, „nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego… którzy ziemskie rzeczy miłują… których bogiem jest brzuch” (por. Flp 3, 18-19). Dążąc nie do naprawy obyczajów, ale do zanegowania w umysłach ludzkich prawd Wiary, we wszystko wprowadzali oni zamęt, sobie i innym coraz szerszą wytyczali drogę swawoli, a wreszcie – wysługując się najbardziej zepsutym władcom i ludowi, u których chodzili jak w jarzmie – odrzuciwszy powagę i przewodnictwo Kościoła, usiłowali wytępić jego naukę, ustrój, karność.

Potem – idąc w ślady niegodziwców, do których odnosi się groźba: „Biada wam, którzy nazywacie złe dobrem, a dobre złem” (Iz 5, 20) – swój buntowniczy zamęt i tę klęskę zadaną wierze i obyczajom nazwali odnową, siebie zaś samych – tymi, co przywracają dawne normy. W rzeczywistości jednak byli oni niszczycielami. Osłabiwszy bowiem siły Europy przez konflikty i wojny, stali się oni piastunami przeniewierstw i rozłamów dnia dzisiejszego, w których w jednorodnym jakby ataku skupiona, odnowiona została owa troista walka, której trzy elementy występowały dotychczas z osobna; walka, z której Kościół wychodził zawsze niezwyciężony i bez strat. Te trzy elementy to: krwawe prześladowania właściwe pierwszym wiekom; wewnętrzna zaraza błędów; i wreszcie – występujące pod pozorem obrony świętej wolności – ta epidemia występków oraz wywrócenie karności, jakiego chyba i w wiekach średnich nie znano.
Temu tłumowi zwodzicieli przeciwstawił Bóg odnowicieli prawdziwych, i to zarazem świętych, którzy mieli albo hamować ten pęd ku przepaści a pożar wygaszać, albo naprawiać wyrządzone szkody. Ich wytrwała i wieloraka praca nad przywróceniem karności stała się dla Kościoła tym większą pociechą, im cięższym był on dręczony uciskiem. Potwierdziła też ona prawdę, że „wierny jest Bóg, który… z pokusą zgotuje też wyjście” (1 Kor 10, 13). W takich właśnie okolicznościach wezbrał Kościół radością płynącą z Bożego daru, jakim była szczególna gorliwość oraz świętość życia Karola Boromeusza.

INTENCJE MSZALNE – 8.11.2020 – 15.11.2020

NIEDZIELA                8.11 – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
KU CZCI ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
  7.00 – Za zmarłych Parafian polecanych w wypominkach.
  9.00 – W pewnej intencji.
11.00 SUMA ODPUSTOWAw intencji Parafian.

PONIEDZIAŁEK        9.11
Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
17.00 – Za zmarłych rodziców Łucję i Ludwika Janduda, Magdalenę i Pawła Zmorzyk, syna Marka, 2 siostry, 3 szwagrów oraz zmarłych krewnych.

WTOREK                   10.11– Wspomnienie św. Leona Wielkiego
  8.00 – Za zmarłych rodziców Walerię i Emanuela oraz za zmarłych z rodzin Maśka i Caputa.

ŚRODA                       11.11 – Wspomnienie św. Marcina z Tours
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
  8.00 – Za zmarłego Jana Goczoł w 30 dniu po śmierci.
17.00 – Za zmarłego brata Henryka Świerkot.

CZWARTEK               12.11 – Wspomnienie św. Jozafata
17.00 – Za zmarłego męża Józefa Paździor w rocznicę śmierci, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK                       13.11
Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
17.00 – W intencji zmarłych rodziców Gertrudy i Stanisława Grodoń.

SOBOTA                     14.11
17.00 – Za zmarłą żonę Alicję Muras w 8 rocznicę śmierci.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11
ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
DZIEŃ MUZYKI LITURGICZNEJ
  7.30 – Za zmarłego męża Teodora Gamoń w rocznicę śmierci oraz zmarłych z pokrewieństwa Blaut i Gamoń.
10.00 – W intencji rocznego dziecka – Damiana Pawła Matyjaszczyk oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców, chrzestnych i całej jego rodziny.
13.30 – Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza Jarosz z okazji 70 Rocznicy Urodzin.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 08.11.2020

ODPUST KU CZCI
ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
8 listopada 2020 r.

 • Dziś przez wstawiennictwo Św. Karola Boromeusza, Patrona naszej Parafii, polecamy wszystkich mieszkańców Kryr – szczególnie tych najstarszych, chorych, cierpiących i dotkniętych Pandemią, a także siostry i braci innych wyznań oraz zacnych Gości.
 • Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.
 • Przypominam, że niestety od 7 listopada br. w kościołach może być 1 osoba na 15 m2, co w naszej świątyni daje tylko 20 WIERNYCH. Proszę o bezwzględne stosowanie się do tych zaleceń oraz zachowanie rozsądnego dystansu. Osoby zamawiające intencję proszę o nieco wcześniejsze przyjście na Mszę św. Ze względu na zalecenia epidemiczne nie będzie dzisiaj Nieszporów.
 • W poniedziałek obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, we wtorek wspomnienie św. Leona Wielkiego, w środę 11 listopada przypada wspomnienie św. Marcina z Tours oraz Narodowe Święto Niepodległości. Módlmy się gorliwie o ład i porządek w naszej Ojczyźnie. W czwartek wspominamy św. Jozafata, a w piątek św. Męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
 • Kancelaria parafialna do odwołania będzie nieczynna. Pilne sprawy można załatwić telefonicznie, mailowo lub po Mszy św.
 • W przyszłą niedzielę w całym Kościele będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich oraz w naszej Archidiecezji Dzień Muzyki Liturgicznej. Kolekta będzie przeznaczona na renowację katedry, a przed kościołem odbędzie się tradycyjna zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
 • Polecam prasę katolicką – w Gościu Niedzielnym szczególnie artykuły o Święcie Niepodległości i nauce patriotyzmu oraz o konieczności obrony nienarodzonych dzieci. Jest jeszcze Mały Gość Niedzielny, Karolowy Periodyk, Apostolstwo ChorychKalendarz z GN na rok przyszły.
 • Bóg zapłać tym, którzy przed Odpustem posprzątali kościół, parkingi i całe obejście oraz ufundowali piękne kwiaty. Byli to przedstawiciele 4 rodzin Świerkot, 2 rodzin Pustelnik oraz rodzin Jarosz, Sciborski i Utrata. Dziękuję także naszym Florystykom za wspaniałe kompozycje kwiatowe.
 • Mimo ograniczeń i obostrzeń, Parafianom i miłym Gościom życzę radosnego, odpustowego świętowania oraz wielu łask wyproszonych za wstawiennictwem naszego Patrona – św. Karola Boromeusza.

INTENCJE MSZALNE – 1.11.2020 – 8.11.2020

NIEDZIELA                1.11
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
  7.30 – Za zmarłą matkę Władysławę w rocznicę śmierci, ze wspomnieniem ojca Stanisława oraz zmarłych dziadków z obu stron – przez Miłosierdzie Boże nich odpoczywają w wieczności.
10.00 – Za zmarłego ojca Stanisława Zimnol.
13.30 – Za zmarłego ojca Jana Paszek w 7 rocznicę śmierci, ze wspomnieniem zmarłej żony Gertrudy Paszek.

PONIEDZIAŁEK        2.11 – Dzień Zaduszny
  8.00 – Za zmarłych teściów Marię i Leona Farana, ojca Henryka Baron oraz zmarłych z pokrewieństwa.
16.00 – Za zmarłych rodziców Edwardę i Władysława, brata i bratową, szwagra oraz zmarłych z rodzin Matyjaszczyk i Zając.
17.20Nabożeństwo Różańcowe za zmarłych.
18.00 – Dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi Balcarek z okazji Urodzin.

WTOREK                   3.11
17.00 – Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Karola Boromeusza w intencji pewnej rodziny.

ŚRODA                       4.11 – Wspomnienie św. Karola Boromeusza
17.00 – Za zmarłych rodziców Łucję i Jana Janduda oraz pokrewieństwo z dwóch stron.

I CZWARTEK            5.11
  8.00 –Do Jezusa Chrystusa Najw.  Kapłana z prośbą o nowe powołania.
17.00 – Za zmarłych rodziców Annę i Henryka Poręba, brata Józefa oraz Jana Waleczek.

I PIĄTEK                     6.11
  8.00 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.00 – Za zmarłych rodziców Helenę i Floriana Kubica, zmarłego ks. Jana Kubica oraz zmarłych z pokrewieństwa Kubica i Michna.

I SOBOTA                   7.11
  8.00 – W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
17.00 – Za zmarłego męża Henryka Świerkot i zmarłego teścia.

NIEDZIELA                8.11 – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
KU CZCI ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
  7.00 – Za zmarłych Parafian polecanych w wypominkach.
  9.00 – W pewnej intencji.
11.00 SUMA ODPUSTOWAw intencji Parafian.
15.00 Uroczyste Nieszpory Odpustowe.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 18.10.2020

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
18 października 2020 r.
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

 • Dziś pod hasłem Oto ja, poślij mnie przeżywamy Niedzielę Misyjną, rozpoczynającą szczególny Tydzień Misyjny. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misji. Za wszystkie ofiary – również te przelewane na konto parafii – składam serdeczne „Bóg zapłać”. Przypominam także o możliwości przekazania ofiary szybkim przelewem lub Blikiem. Przy wykorzystaniu zakładki „Ofiara na parafię”.
 • Od 17 października obowiązują nowe przepisy dotyczące ilości wiernych w kościołach. W strefie żółtej może być 1 osoba na 4 m2, co w naszej świątyni daje 60 wiernych. Proszę o stosowanie się do tych zaleceń oraz zachowanie rozsądnego dystansu.
 • Tradycyjnie liczenie wiernych zostało odwołane…
 • Na godz. 14.20 zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe, prowadzone dziś tradycyjnie w różnych językach. Zachęcam także do wytrwałej modlitwy różańcowej w kolejnym tygodniu października.
 • We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Kantego, a w czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II.
 • Przypominam, że w nocy z soboty na niedzielę (24/25.10.2020 r.) będzie ZMIANA CZASU na zimowy. Po niej Msze św. w tygodniu będą odprawiane o godz. 17.00.
 • W przyszłą niedzielę przypada Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
 • Polecam prasę katolicką – w Gościu Niedzielnym znajdziemy ciekawą refleksję na temat misji i misjonarzy, ważny tekst o budowaniu wspólnoty parafialnej i kolejny artykuł o godnym przyjmowaniu Komunii św. na rękę. Jest jeszcze Apostolstwo Chorych, nasza gazetka, czasopisma misyjne oraz Kalendarz z Ojcem Świętym Franciszkiem na rok 2021.
 • Przy prasie katolickiej pojawiły się już Kartki Wypominkowe – można sobie za darmo zabrać. Bardzo proszę, by CZYTELNIE je wypełniać i składać w zakrystii. Za naszych bliskich zmarłych będziemy się modlić od Uroczystości Wszystkich Świętych do 8 listopada.
 • Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie świątyni i obejścia na dzisiejszą Niedzielę składam Rodzinom: Beer, Gruszka, Mocko i dwóm rodzinom Przontka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 11.10.2020

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
11 października 2020 r.
XX DZIEŃ PAPIESKI

 • Dziś pod hasłem TOTUS TUUS świętujemy XX Dzień Papieski. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a pod kościołem odbędzie się tradycyjna zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za wszystkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.
 • Na godz. 14.20 zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe.
 • Zachęcam także do wytrwałej modlitwy różańcowej w kolejnym tygodniu października. Przypominam, że za publiczne, wspólne odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • W środę przypada dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom składamy serdeczne życzenia!
 • We wtorek przypada wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, w czwartek wspomnienie św. Teresy od Jezusa, a w piątek uroczystość św. Jadwigi Śląskiej oraz 42 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w III piątek miesiąca – gorliwie prośmy o Boże Miłosierdzie.
 • We wtorek, w 13 dzień miesiąca, wyjątkowo na Różaniec Fatimski zapraszam po Mszy św. wieczornej – będzie to okazja do ostatniej w tym roku fatimskiej procesji wokół kościoła.
 • Zachęcam również do udziału w szczególnej Eucharystii, którą w czwartek, o godz. 18.00, w naszym kościele będzie odprawiać ks. Władysław Kolorz – jako dziękczynienie za pielgrzymkę do Fatimy, za 70 lat życia i 45 lat kapłaństwa. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie po pielgrzymce. UWAGA!!!! Ze względu na sytuację epidemiczną Solenizant odwołał świętowanie…
 • Przyszła niedziela to Niedziela Misyjna, rozpoczynająca tydzień misyjny. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby misji. W tym dniu odbędzie się również tradycyjnie liczenie wiernych.
 • Polecam jak zwykle prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym m.in. artykuł o nowej Encyklice papieża Franciszka oraz film na DVD – Ziemia Maryi. Jest jeszcze Apostolstwo Chorych, nasza gazetka i czasopisma misyjne.
 • Wspólnota NOVARE zaprasza na kurs Alpha w Żorach, który rozpocznie się 13.10. 2020 o godz. 19.00. Więcej szczegółów na plakacie w gablotce.
 • Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie świątyni oraz całego obejścia na Uroczystość Bierzmowania i na dzisiejszą Niedzielę składam Rodzinom: Foksiński, Gruszka, Kołodziejczyk i Lukasek. Dziękuję także tym, którzy oddali swe elektrośmieci na akcję, z której dochód pomoże misjom.

Veni Sancte Spiritus

Przybądź Duchu Święty!
Słowami tej sekwencji rozpoczęła się 10.10.2020 r. Uroczystość Bierzmowania w naszej parafii. Można by powiedzieć, że „do trzech razy sztuka”. Nieszczęsna pandemia uniemożliwiła przyjazd ks. Biskupa w marcu i w czerwcu, a nawet w… październiku. Jednak, aby kolejny raz nie przenosić terminu udzielenia tego ważnego Sakramentu, przybył do naszej wspólnoty Proboszcz katedry – ks. dr Łukasz Gaweł, kanonik gremialny, przewodniczący Kapituły Katedralnej w Katowicach.
Siedemnastu młodych ludzi z wewnętrznym przekonaniem wypowiedziało słowa: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Przez ręce ks. Kanonika spłynęły na nich dary Ducha Świętego, które – mam nadzieję – pozwolą to pragnienie wprowadzić w konkret codzienności. Serdeczne Bóg zapłać ks. Kanonikowi Łukaszowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tej uroczystości. Dziękujemy Rodzicom i pani Katechetce Grażynie za przygotowanie młodzieży do tego ważnego momentu ich życia. W tych skomplikowanych czasach wszyscy jak najczęściej powtarzajmy – jakże aktualne – słowa sekwencji: Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary…

Więcej zdjęć można zobaczyć w Galerii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 04.10.2020

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
4 października 2020 r.

 • Przez ręce Królowej Różańca Świętego powierzamy naszą modlitwę zwłaszcza za papieża Franciszka. Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Za wszystkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Na godz. 14.20 zapraszam na Nabożeństwo Różańcowe.
 • W tygodniu różaniec odprawiamy o godz. 17.30 (w sobotę o 16.30, w niedzielę o 14.20). Prowadzą go dzieci, młodzież oraz grupy parafialne wg ustalonego planu, który jest wywieszony w gablotce i podany na stronie internetowej. Przypominam, że za publiczne, wspólne odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • W tym tygodniu w poniedziałek przypada wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, a w środę – wspomnienie NMP Różańcowej.
 • W sobotę 10.10.2020 r. w katowickiej Katedrze odbędzie się pielgrzymka Żywego Różańca, a w naszej parafii o godz. 11.00 będzie odprawiona Uroczysta Eucharystia, w czasie której Bp Marek Szkudło udzieli Sakramentu Bierzmowania. Młodzież i świadków zapraszam na jedyną próbę w piątek, 9.10, po Mszy św. wieczornej. Okazja do Spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św.
 • W przyszłą niedzielę pod hasłem TOTUS TUUS będziemy świętować 20 Dzień Papieski. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a pod kościołem odbędzie się zapowiadana zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 • Polecam jak zwykle prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym m.in. artykuły o mistyce św. Franciszka oraz dodatek specjalny o Sanatoriach. Jest jeszcze Mały Gość Niedzielny, Apostolstwo Chorych, nasza gazetka, czasopisma misyjne i Kalendarz z papieżem Franciszkiem na 2021 r. (w cenie 10 zł).
 • Przypominam o akcji zbierania elektrośmieci, z której dochód przeznaczony będzie na potrzeby Misji. Zużyty sprzęt można składać przy zewnętrznym garażu budynku katechetycznego jeszcze tylko jutro, w poniedziałek 5.10.2020 r.
 • Wspólnota NOVARE zaprasza na kurs Alpha w Żorach, który rozpocznie się 13.10. 2020 o godz. 19.00. Więcej szczegółów na plakacie w gablotce.
 • Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie świątyni i obejścia na dzisiejszą Niedzielę składam Rodzinom: Smołka, Sinka i Klimek.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.09.2020

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
27 września 2020 r.

 • Dziś obchodzimy 106 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Za wszystkie ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”. Na godz. 14.20 zapraszam na Nieszpory.
 • W poniedziałek wspominamy św. Wacława, we wtorek święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w środę św. Hieronima, w czwartek św. Teresę od Dzieciątka Jezus, a w piątek św. Aniołów Stróżów. W czwartek rozpoczyna się różańcowy miesiąc październik. W tygodniu (także we wtorki) zapraszam na różaniec o godz. 17.30, w soboty o godz. 16.30. Poprowadzą go dzieci, młodzież oraz grupy parafialne wg ustalonego planu, który już jest wywieszony w gablotce i podany na stronie internetowej.
 • W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Chorych i starszych parafian odwiedzimy w piątek, 2 października, od godz. 9.00. Okazja do spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą św. Dla dzieci i młodzieży dodatkowo w czwartek i piątek już od godz. 17.00.
 • W piątek, w czasie Mszy św. szkolnej zostaną uroczyście pobłogosławione różańce dzieciom, które przystąpią do I Komunii Św. Po Mszy św. szkolnej odbędzie się krótkie spotkanie z młodzieżą, która rozpocznie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
 • W sobotę o godz. 9.00 odbędzie się ważna zbiórka wszystkich ministrantów. Dzieci Maryi zapraszam codziennie na Różaniec.
 • Nasza parafia tradycyjnie włączy się w akcję zbierania elektrośmieci, z której dochód będzie przeznaczony na potrzeby Misji. Zużyty sprzęt można składać przy zewnętrznym garażu budynku katechetycznego 3 i 5.10.2020 r.
 • Rozpoczęliśmy już przyjmowanie Intencji Mszalnych na rok 2021. Jest jeszcze sporo wolnych terminów – zapraszam do zamawiania. Kancelaria parafialna będzie czynna już tylko w normalnych godzinach. Należy też uregulować opłaty cmentarne.
 • W przyszłą niedzielę w całej Polsce specjalna kolekta będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Ks. Abp Wiktor Skworc już dziś zaprasza 10.10.2020 r. do Katedry na IX Pielgrzymkę „Żywego Różańca”.
 • Polecam jak zwykle prasę katolicką. W Gościu Niedzielnym znajdziemy m.in. artykuł o roli, jaką powinien odgrywać dojrzały mężczyzna w rodzinie; o tajemnicy spowiedzi oraz o wspólnotach Żywego Różańca. Jest także Mały Gość Niedzielny, Apostolstwo Chorych, Karolowy Periodyk, L’Osservatore Romano i czasopisma misyjne.
 • Wydział duszpasterski naszej kurii ogłosił, że „aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy”. Dlatego po Świętach Narodzenia Pańskiego za mieszkańców poszczególnych ulic odprawiona będzie Msza św. połączona ze specjalnym błogosławieństwem dla rodzin.
 • Serdeczne „Bóg zapłać” za posprzątanie świątyni i obejścia na dzisiejszą Niedzielę składam Rodzinom: Gozdek, Dziurosz, Otremba i Zimnol.